Kleine Fluitersweg

Start Omhoog Google Earth Adressen Activiteiten Zelf iets gevonden? Publicaties

 

Start
Omhoog
Google Earth
Adressen
Activiteiten
Zelf iets gevonden?
Publicaties

De omgeving van Apeldoorn is ook in verschillende periodes voor de jaartelling bewoond geweest. Dat blijkt onder andere uit de grafheuvels die her en der in de bossen zijn te vinden.

In 1994 werden bij de aanleg van de Kleine Fluitersweg, in Apeldoorn Noord, door de AWA sporen aangetroffen van een lange tijd van bewoning. Zowel uit de ijzertijd, bronstijd als de steentijd werden aardewerk en vuursteen gevonden.

Een van de meer bijzondere vondsten was een groot deel van een Veluwse klokbeker uit Ca. 2500 v Chr. 

Vanwege de interessante resultaten is de opgraving doorgezet door de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek.